Investerare

Hoist Finance mål är att förse investerare, kapitalmarknad och andra intressenter med korrekt och tillförlitlig information. Tveka inte att kontakta oss om du saknar något i vår kommunikation.

Finansiella rapporter och presentationer

Rapporter

Finansiell kalender

Kommande händelser

Aktien

Aktiegraf