Aktiekapital

Nedanstående tabell visar förändringar av aktiekapital och antalet aktier i Hoist Finance sedan bolaget börsnoterades på NASDAQ Stockholm 2015.

Datum Händelse Kvotvärde per aktie, SEK Totalt aktiekapital, SEK Totalt antal aktier
25 mars 2015   1/3 26 177 561,33 78 532 684
12 april 2016 Förvärvade teckningsoptioner
1/3 26 210 471,33 78 631 414
23 juni 2016 Förvärvade teckningsoptioner 1/3 26 276 291,33 78 828 874
21 november 2016 Förvärvade teckningsoptioner 1/3 26 827 538,33 80 482 615
21 december 2016 Förvärvade teckningsoptioner 1/3 26 906 522,33 80 719 567
1 december 2017 Förvärvade teckningsoptioner 1/3 26 909 022,33 80 272 067
20 december 2017 Förvärvade teckningsoptioner 1/3 27 061 515,33 81 184 546
12 september 2018 Nyemission 1/3 29 767 666,66 89 303 000