Lars Wollung

Board member since February 2022

Utbildning

Civilingenjör vid KTH och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Interna åtaganden
  • VD och Styrelsemedlem
Andra betydande externa åtaganden
  • Senior rådgivare till EQT

  • Styrelseordförande för RaySearch Laboratories

  • Styrelseordförande för Dignisia

  • Styrelseledamot i Bluestep Bank.

Tidigare erfarenhet
Styrelseledamot och koncernchef för Intrum, koncernchef för Acando, konsult på McKinsey.
Aktieinnehav
494 000 aktier.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.