Kreditbetyg

Hoist Finance kreditbetyg är satta av kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service. Hoist Finance arbetar ständigt för att förbättra det tilldelade kreditbetyget. Detta är viktigt då ett högre betyg indikerar på en starkare kreditprofil och resulterar oftast i en längre finansieringskostnad.

Kreditbetyg

     Utsikter
Långfristig Baa3  Negativ
Kortsiktig P-3