Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Skuldinvesterare

Hoist Finance finansierar sin verksamhet genom inlåning från allmänheten i Sverige (HoistSpar) och kapitalmarknadsupplåning.

Upplåningsprogram

Euro Medium Term Note Programmes

Senior Preferred Notes, Senior Non-Preferred Notes and Subordinated Notes.

Företagscertifikatprogram

Presentationer

Material för skuldinvesterarpresentationer skapas i samband med offentliga erbjudanden.
Hoist Finance Debt Investor Presentation