Skuldinvesterare

Hoist Finance finansierar sin verksamhet genom inlåning från allmänheten i Sverige (HoistSpar) och kapitalmarknadsupplåning.

Upplåningsprogram

Euro Medium Term Note Programme

Senior Preferred Notes, Senior Non-Preferred Notes and Subordinated Notes.

Företagscertifikatprogram

Företagscertifikatprogram 04 juni 2018

Presentationer

Material för skuldinvesterarpresentationer skapas i samband med offentliga erbjudanden.
Hoist Finance Debt Investor Presentation