Jelle Dekkers

Hoist Finance employee since 2017

Utbildning
Examen i Business Administration Avans Hogeschool, s’-Hertogenbosch, The Netherlands
Tidigare erfarenhet
16 års erfarenhet från kredithanteringsmarknaden, med särskilt fokus på inkassering för olika branscher inklusive bank, hälsoförsäkring och logistik.
Aktieinnehav
0 aktier.