Jelle Dekkers

Utbildning

Kandidatexamen i företagsekonomi, Avans Hogeschool, Hertogenbosch (Nederländerna)

Tidigare erfarenhet
Tidigare positioner inom Hoist Finance som Country Manager i Benelux. Över 18 års erfarenhet inom finansiella tjänster relaterade till kredithantering i olika branscher såsom bank, allmännyttiga verksamheter, sjukförsäkringar och logistik.
Aktieinnehav
2 000 aktier.

Anställd sedan

2017