Lars Wollung

Hoist Finance employee since 2022

Utbildning

Civilingenjör vid KTH och civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Interna åtaganden
  • VD och Styrelsemedlem
Andra betydande externa åtaganden
  • Senior rådgivare till EQT
  • Styrelseordförande för RaySearch Laboratories
  • Styrelseordförande för Dignisia
  • Styrelseledamot i Bluestep Bank.
Tidigare erfarenhet
Styrelseledamot och koncernchef för Intrum, koncernchef för Acando, konsult på McKinsey.
Aktieinnehav
494 000 aktier.