Sofia Hagman Buhlin

Utbildning

Masterexamen i statsvetenskap från Linnéuniversitet

Andra väsentliga externa uppdrag

Senior Advisor på Fogel & Partners

Tidigare erfarenhet
Över tio års bred erfarenhet inom kommunikationsområdet, från den politiska arenan som politisk sakkunnig på Utrikesdepartementet, till PR and Media Relations Director på Intrum, Senior Advisor på Fogel & Partners, med specialisering inom transaktionskommunikation och kriskommunikation.
Aktieinnehav
0

Anställd sedan

2023 (som konsult)