Viktor Nykvist

Utbildning

Jur.kand., Lunds universitet

Tidigare erfarenhet
Anslöt till Hoist Finance 2016 från en roll som senior associate på advokatbyrån Mannheimer Swartling.
Aktieinnehav
10 000 aktier