Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Årsstämma 2021

2021-04-13

Årsstämman kommer hållas i Stockholm den 13 april 2021. Begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman bör ha inkommit senast 23 februari 2020 för att kunna tas in i kallelsen. Begäran ska lämnas skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm
Sverige

eller arsstamma@hoistfinance.com