Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Fabien Klecha

Hoist Finance employee since 2012

Utbildning
Civilekonomexamen, Università Commerciale L. Bocconi (Italy). Master Degree in Management, HEC Paris (Frankrike).
Tidigare erfarenhet
Hoist Finance Investment team, baserad i London 2012. Landschef i Frankrike från 2014. Erfarenhet från den finansiella sektorn (M&A) och entreprenörskap i AgroGeneration från start till börsnotering.
Aktieinnehav
0 aktier.