Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Julia Ehrhardt

Hoist Finance employee since 2020

Utbildning
Engineering Physics, The Royal Institute of Technology
Tidigare erfarenhet
Head of Swedish Consulting & Partner, FCG. Head of Debt Investor Relations & Rating, SEB. Olika positioner på SEB inom Treasury, Credit Portfolio and Risk Control.
Aktieinnehav
18 740 aktier, privat och via närstående innehav.