Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Klaus-Anders Nysteen

Hoist Finance employee since 2018

Utbildning
Master of Business Administration från The Norwegian School of Economics (NHH).
Andra betydande externa åtaganden

 Styrelseordförande för Bank Norwegian.

Tidigare erfarenhet
Styrelsemedlem AFF, Senior Advisor för Nordic Capital, Lindorff Group, VD, Entra Eiendom AS VD, Statoil Fuel & Retail ASA CFO och Storebrand Bank ASA, VD. Styrelsemedlem i AIM Norway, Hinna Park, Oslo S Utvikling and Powerhouse.
Aktieinnehav
82 170 aktier privat och via Nysteen Invest AS.