Per Anders Fasth

Hoist Finance employee since 2021

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Interna åtaganden
  • Styrelsemedlem

Andra betydande externa åtaganden
  • Hoist Finance, styrelsemedlem

  • Lyra Financial Wealth, styrelseordförande

  • FundedByMe, styrelseordförande

  • Atle Investment Services, styrelsemedlem

Tidigare erfarenhet
Olika ledande befattningar inom banken SEB, VD för SBAB Bank, Partner/VD på QVARTZ (numera Bain & Co), konsult på McKinsey & Company, VD för ERC samt styrelseordförande för Sileo Kapital, Investerum och styrelsemedlem för Skandiabanken, Piraeus Bank SA och andra finansiella institutioner.
Aktieinnehav
6 000 aktier