Helena Svancar

Board member since 2021

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm
Interna åtaganden
  • Styrelsemedlem

  • Risk- och revisionsutskottet, medlem
  • Investeringsutskottet, ledamot

Andra betydande externa åtaganden
  • Ericsson, M&A-chef

  • Truecaller, styrelsemedlem

Tidigare erfarenhet
Nästan 20 års erfarenhet inom investment banking i London, New York och Stockholm, inklusive Managing Director och chef för Corporate Finance i Norden på Deutsche Bank, samt befattningar på Rothschild & Co och SEB.
Aktieinnehav
5 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.