Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Cecilia Daun Wennborg

Board member since 2017

Utbildning
Civilekonom, Stockholms universitet
Interna åtaganden
 • Styrelsen, ledamot
 • Risk- och revisionsutskottet, ordförande
Andra betydande externa åtaganden
 • Getinge AB, ledamot
 • ICA Gruppen AB, ledamot
 • Loomis AB, ledamot
 • Bravida Holding AB, ledamot
 • Hotell Diplomat AB, ledamot
 • Atvexa AB, ledamot
 • Oncopeptides AB, ledamot
 • Aktiemarknadsnämnden, ledamot
 • Stiftelsen Oxfam Sverige, ledamot
Tidigare erfarenhet
Vice VD och finansdirektör för Ambea, VD och finansdirektör för Carema Vård och Omsorg, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt VD för SkandiaLink. Styrelseledamot för Sophiahemmet AB och Sophiahemmet ideell förening.
Aktieinnehav
3 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.