Fredrik Backman

Board Member since 2021

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Interna åtaganden
  • Styrelsemedlem

Andra betydande externa åtaganden
  • Ludvig & Co Group, VD
Tidigare erfarenhet
Olika roller inom Intrum AB, bl a som VD för Intrum Sverige och CFO för region Norra Europa. Manager inom Oliver Wyman Ltd. och olika positioner inom Kaupthing Bank Sverige AB.
Aktieinnehav
0 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.