Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Ingrid Bonde

Board member since 2014

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid New York University.
Interna åtaganden
  • Styrelsen, ordförande
  • Ersättningsutskottet, ordförande
  • Risk- och revisionsutskottet, ledamot
Andra betydande externa åtaganden
  • Loomis AB, ledamot
  • Securitas AB, ledamot
  • Alecta, ordförande
  • Apoteket AB, ordförande
  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning, ledamot
  • Klimatpolitiska Rådet, ordförande
Tidigare erfarenhet
Finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, VD och koncernchef för AMF, Generaldirektör på Finansinspektionen, Överdirektör och ställföreträdande Riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret, finanschef på SAS Finance, utländsk valutafinansiering och skuldförvaltning vid Riksgäldskontoret. Styrelseledamot i Danske Bank.
Aktieinnehav
22 600 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Läs mer Jag accepterar användandet av Google Analytics