Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Ingrid Bonde

Board member since 2014

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid New York University.
Interna åtaganden
  • Styrelsen, ordförande
  • Ersättningsutskottet, ordförande
  • Risk- och revisionsutskottet, ledamot
Andra betydande externa åtaganden
  • Securitas AB, ledamot
  • Alecta, ordförande
  • Apoteket AB, ordförande
  • Telia AB, vice ordförande
  • Klimatpolitiska Rådet, ordförande
Tidigare erfarenhet
Finansdirektör och ställföreträdande koncernchef för Vattenfall, VD och koncernchef för AMF, Generaldirektör på Finansinspektionen, Överdirektör och ställföreträdande Riksgäldsdirektör på Riksgäldskontoret, finanschef på SAS Finance, utländsk valutafinansiering och skuldförvaltning vid Riksgäldskontoret. Styrelseledamot i Danske Bank, Loomis AB och Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
Aktieinnehav
22 600 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.