Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Lars Wollung

Board member since 2019

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan och Master of Science i Informationsteknologi, KTH
Interna åtaganden
  • Styrelsen, ledamot
  • Ersättningsutskottet, ledamot
Andra betydande externa åtaganden
  • Dignisia, Ordförande och VD
  • TPS Advisory AB - Managementkonsult
  • BlueStep Bank, Board member
  • MySafety Försäkringar, Chairman
  • Sundbom & Partners, Chairman
  • RaySearch, Chairman
Tidigare erfarenhet
VD för två listade företag under 15 år, Acando ett IT-företag och Intrum Justitia, ett kreditmarknadsbolag. Tidigare konsult på McKinsey & Company under 15 år. Styrelseledamot i Nordea, TF Bank, IFS, Tieto, Sigma och Connecta.
Aktieinnehav
10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.