Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Lars Wollung

Board member since 2019

Utbildning
Civilekonomexamen, Handelshögskolan och Master of Science i Informationsteknologi, KTH.
Interna åtaganden
  • Styrelsen, ledamot
Andra betydande externa åtaganden
  • Dignisia, Ordförande
  • TPS Advisory AB, Managementkonsult
  • BlueStep Bank, Styrelsemedlem
  • MySafety Försäkringar, Styrelsemedlem
  • Sundbom & Partners, Styrelseordförande
  • RaySearch, Styrelseordförande
Tidigare erfarenhet
VD för två börsnoterade företag under 15 år, Acando ett IT-företag och Intrum Justitia, ett kreditmarknadsbolag. Tidigare konsult på McKinsey & Company och OTP under 15 år. Styrelseledamot i Nordea, TF Bank, IFS, Tieto, Sigma och Connecta.
Aktieinnehav
301 850 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.