Malin Eriksson

Board member since 2017

Utbildning
Bachelor of Science in Business, Ithaca College, New York
Interna åtaganden
  • Styrelsen, ledamot
  • Investeringsutskottet, ordförande
Andra betydande externa åtaganden

Chief Operating Officer, EARNEST Partners

Tidigare erfarenhet
Partner och Chief Investment Officer på Credigy, styrelseledamot och Head of Investment Committee i Lindorff Group, VD för Rio Branco Aquisição e Administração de Creditos samt chefskonsult på Monitor. Head of US Market på Klarna Inc.
Aktieinnehav
31 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.