Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Malin Eriksson

Board member since 2017

Utbildning
Bachelor of Science in Business, Ithaca College, New York
Interna åtaganden
  • Styrelsen, ledamot
  • Investeringsutskottet, ordförande
Andra betydande externa åtaganden
  • Credo Capital Partners, medgrundare och Chief Investment Officer
  • Webbank, styrelseledamot
  • Ingenico e-payments, styrelseledamot
Tidigare erfarenhet
Partner och Chief Investment Officer på Credigy, styrelseledamot och Head of Investment Committee i Lindorff Group, VD för Rio Branco Aquisição e Administração de Creditos samt chefskonsult på Monitor. Head of US Market på Klarna Inc.
Aktieinnehav
31 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.