Mattias Carlsson

Board member since 2021

Utbildning
Magisterexamen i teknisk fysik, Uppsala universitet.
Interna åtaganden
  • Styrelseordförande

  • Risk- och revisionsutskottet, ledamot

  • Ersättningsutskottet, ordförande

Andra betydande externa åtaganden
  • TF Bank, VD

  • Qred Holding AB, ordförande

Tidigare erfarenhet
Styrelseordförande för TF Bank, chef inom konsumentkrediter hos Resurs Bank och olika roller inom banken SEB.
Aktieinnehav
50 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.