Niklas Johansson

Board member since 2021

Utbildning
Kandidatexamen i samhällsvetenskap, Linköpings universitet och masterexamen i företagsekonomi, Uppsala universitet samt diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm.
Interna åtaganden
  • Styrelsemedlem

  • Risk- och revisionsutskottet, ordförande

Andra betydande externa åtaganden
  • Skandia Liv, styrelsemedlem

  • Areim AB, styrelseordförande

  • Apotekets Pensionsstiftelse, styrelseordförande

  • Djurgården Hockey AB, styrelsemedlem

Tidigare erfarenhet
Koncernchef för Carnegie Investment Bank, styrelseordförande för Skandiabanken och finansråd och avdelningschef på Finansdepartementet och på Näringsdepartementet.
Aktieinnehav
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolagets och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.