Med anledning av coronaviruset (COVID-19) Läs mer

Peter Zonabend

Board member since 2021

Utbildning
Juris kandidatexamen och kandidatexamen i Business, General Business Administration och Economics, Stockholms universitet och European Master in Law and Economics Programme vid Aix-en Marseille III, Aix-en-Provence.
Interna åtaganden
  • Styrelsemedlem

  • Ersättningsutskottet, ledamot

Andra betydande externa åtaganden
  • Arwidsro Fastighets AB, VD

  • Oasmia Pharmaceutical, styrelseledamot

Tidigare erfarenhet
VD för Victoria Investments Holding Ltd, Advokatfirman Fylgia och Advokatfirman Björn Rosengren. Styrelseuppdrag inom Hövding Sverige AB, HQ AB, TCER AB och CBD Solutions AB.
Aktieinnehav
61 000 aktier

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.