Karriär

Hoist Finance strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen i branschen. Våra medarbetare utgör kärnan i företaget. Vi vill erbjuda den bästa arbetsmiljön och lika möjligheter att utvecklas.

One Hoist Finance

Vår organisationsstruktur med tydliga processer, roller och ansvar syftar till en sak – att arbeta effektivt tillsammans som ett enhetligt företag, One Hoist Finance, som alltid sätter kunden i första ledet. Att hjälpa kunderna att åter bli en del av det finansiella ekosystemet genom konstruktiva lösningar är det som kännetecknar Hoist Finance. Med det tydliga syftet, en tydlig struktur samt en stark och sund företagskultur är ambitionen att tillsammans skapa den bästa arbetsplatsen.

Great Place to Work

För att ha möjligheten att mäta utvecklingen av företagskultur och arbetsmiljö över tid inleddes ett samarbete med företaget ”Great Place to Work” under 2016. ”Great Place to Work” genomför en av världens största medarbetar- undersökningar och rankingprogram. Medarbetarundersökningen som mäter TRUST är ett centralt verktyg för att ge information om hur medarbetarna uppfattar företaget. Under 2018 har både Sverige och Italien blivit certifierade som en Great Place to Work. Det innebär att Hoist Finance rankas högt i jämförelse med företag i samma storlek på respektive marknad.

Läs mer

Lediga tjänster

Om du är intresserad av att arbeta på Hoist Finance, vänligen besök våra lokala landssajter för uppdaterad information om öppna positioner. Du kan även skicka en spontantansökan till career@hoistfinance.com eller följa oss på Linkedin för uppdateringar om lediga tjänster.