Hoist Finance - Stark närvaro i Europa

Våra marknader har olika traditioner för tillhandahållandet av finansiella tjänster, olika juridiska ramverk och olika attityder när det gäller skulder och återbetalningsmönster. Därför har Hoist Finance skräddarskydda lösningar för varje marknad, men de bygger alla på samma humana grund.

Eftersom vi redan är närvarande på de största europeiska marknaderna för förfallna fordringar (NPLs) är vår strategi  att växa och utveckla vår närvaro på befintliga marknader. En nyckelkomponent i denna strategi är vår expansion inom nya tillgångsklasser. Expansionen möjliggör ytterligare lönsamma förvärv, samtidigt som vi använder vår befintliga lokala kompetens och expertis. Den stärker även våra affärsrelationer med banker och finansiella institut, relationer som vi framgångsrikt har etablerat under åren.

Hoist Finance lokala expertis och närvaro på tretton marknader möjliggör en positiv dialog med kunder på deras villkor