Investerare

Hoist Finance mål är att förse investerare, kapitalmarknad och andra intressenter med korrekt och tillförlitlig information. Tveka inte att kontakta oss om du saknar något i vår kommunikation.

Delårsrapport första kvartalet 2024

Bolagsstämma 2024

Finansiell kalender

Pressmeddelanden

Aktien

Skuldinvesterare