Peter Zonabend

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning

LL.M från Stockholms universitet, EMLE från Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, kandidatexamen i Business and Economics från Stockholms universitet och DU EAED från Université Paul Cézanne Aix-Marseille III.

Interna uppdrag
  • Styrelseledamot
  • Ersättningsutskottet, ledamot
Andra väsentliga externa uppdrag
  • Arwidsro Fastighets AB, VD

  • Vivesto AB, styrelseordförande

Tidigare erfarenhet
VD för Victoria Investments Holding Ltd, Advokatfirman Fylgia och Advokatfirman Björn Rosengren. Styrelseuppdrag inom Hövding Sverige AB, HQ AB, TCER AB och CBD Solutions AB.
Aktieinnehav
61 000 aktier

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.