Peter Zonabend

Board member since 2021

Utbildning
Juris kandidatexamen och kandidatexamen i Business, General Business Administration och Economics, Stockholms universitet och European Master in Law and Economics Programme vid Aix-en Marseille III, Aix-en-Provence.
Interna åtaganden
  • Styrelsemedlem

  • Ersättningsutskottet, medlem

Andra betydande externa åtaganden
  • Arwidsro Fastighets AB, VD
  • Vivesto AB
Tidigare erfarenhet
VD för Victoria Investments Holding Ltd, Advokatfirman Fylgia och Advokatfirman Björn Rosengren.
Aktieinnehav
61 000 aktier

Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.