Harry Vranjes

Utbildning

Studier i systemvetenskap och företagsekonomi vid Lunds universitet.

Tidigare erfarenhet
Över 20 års erfarenhet från kredithanteringsbranschen och IT i olika roller på Intrum, bl.a. Chief Operating Officer, Regional Managing Director Western Europe och Chief Technology Officer. Konsult på WM-Data (numera en del av CGI) och Meteorit (numera en del av Sigma).
Aktieinnehav
199 366 aktier

Anställd sedan

2023