Största aktieägare

Namn Aktiekapital, %
Per Arwidsson med närstående 17.3
Erik Selin 14.2
Avanza Pension 8.9
Swedbank Robur Funds 5.4
Svea Bank AB 5.1
BlackRock 4.9
Nordnet Pensionsförsäkring 4.1
Per Josefsson privat och via bolag 3.9
RAM Rational Asset Management 2.0
Dimensional Fund Advisors 2.0
Totalt 10 Största aktieägare
67.8
Övriga 32.2
Totalt 100
   
Källa: Modular Finance AB per 31 Augusti 2022 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar.