Största aktieägare

Namn Aktiekapital, %
Per Arwidsson med närstående 20,8
Erik Selin 19,9
Avanza Pension 9,4
Per Josefsson privat och via bolag 5,9
Svea Bank AB 5,1
BlackRock 4,7
Nordnet Pensionsförsäkring 2,8
Dimensional Fund Advisors 1,9
Handelsbanken Fonder 1,0
Arbona AB 0,9
Totalt 10 största aktieägare 72,4
Övriga 27,6
Totalt 100,0
   
Källa: Modular Finance AB per 31 december 2023 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar.