Största aktieägare

Namn Aktiekapital, %
Per Arwidsson med närstående 20,8
Erik Selin 18,3
Avanza Pension 9,1
Per Josefsson privat och via bolag 5,6
Svea Bank AB 5,1
BlackRock 4,7
Nordnet Pensionsförsäkring 3,0
Dimensional Fund Advisors 1,9
Arbona AB 0,9
Handelsbanken Fonder 0,9
Totalt 10 största aktieägare 70,3
Övriga 29,7
Totalt 100,0
   
Källa: Modular Finance AB per 30 september 2023 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar.