Finansiella mål

Lönsamhet och avkastning

Genom att säkerställa rätt balans mellan tillväxt, lönsamhet och kapitaleffektivitet ska vi uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent.

Kapitalstruktur

Under normala förhållanden bör kärnprimärkapitalrelationkvoten (CET1-kvoten) ligga 2,3–3,3 procentenheter över de totala CET1-krav som fastställts av Finansinspektionen.

Tillväxt

EPS (justerat för AT1-kostnader) bör öka med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 15 procent över en affärscykel.

Utdelningspolicy

Hoist Finance utdelning ska på lång sikt motsvara 25–30 procent av årets nettovinst. Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bolagets kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt.