Bengt Edholm

Styrelseledamot sedan februari 2022

Utbildning

Civilekonom vid Uppsala universitet.

Interna åtaganden
  • Styrelseledamot
  • Risk- och revisionsutskottet, ledamot
  • Ersättningsutskottet, ordförande
  • Finansutskottet, ordförande
Andra betydande externa åtaganden

Styrelseledamot för Collector samt ordförande för risk- och complianceutskottet.

 

Tidigare erfarenhet
Head of Group Treasury på Handelsbanken, Head of Treasury på Stadshypotek, Bond Trader/Portfolio Manager på Nordea och Danske Bank.
Aktieinnehav
18 341 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.