Bengt Edholm

Board member since February 2022

Utbildning

Civilekonom vid Uppsala universitet.

Interna åtaganden
  • Styrelsemedlem
  • Risk- och revisionsutskottet, medlem
  • Investeringsutskottet, medlem
  • Ersättningsutskottet, medlem
Andra betydande externa åtaganden

Styrelseledamot för Collector samt ordförande för risk- och complianceutskottet.

 

Tidigare erfarenhet
Head of Group Treasury på Handelsbanken, Head of Treasury på Stadshypotek, Bond Trader/Portfolio Manager på Nordea och Danske Bank.
Aktieinnehav
0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.