Fabien Klecha

Hoist Finance employee since 2012

Utbildning
Civilekonomexamen, Università Commerciale L. Bocconi (Italy). Master Degree in Management, HEC Paris (Frankrike).
Tidigare erfarenhet
Chef för Hoist Finance Secured Assets, landschef för Hoist Finance i Frankrike och Hoist Finance Investment Manager. Erfarenhet från den finansiella sektorn (M&A) och entreprenörskap i AgroGeneration från start till börsnotering.
Aktieinnehav
0 aktier.