Christian Wallentin

Hoist Finance employee since 2021

Utbildning
  • M Sc Economics and Business Administration, Stockholm School of Economics
  • CEMS Master, International Management, ESADE
Tidigare erfarenhet
Mer än 20 års erfarenhet inom finanssektorn i flera strategiska ledarskapspositioner, såsom CFO (inklusive operationellt ansvar) på Luminor Group (den sammanslagna baltiska bankverksamheten av Nordea och DNB), Head of Group Corporate Development på Nordea, Investment Manager på Permira och Corporate Finance Advisor på Goldman Sachs.
Aktieinnehav
45 000 aktier